Závažné nedostatky projektu, které se objevují při zvolení nevhodného řešení

Části systému se chovají jinak, než si klient představoval

Výsledek: Velmi špatně se se systémem pracuje, vzniká rozladění na straně uživatelů

Příčina: Nedostatečná analýza, chybná komunikace s uživateli bez jasně definovaného závěru

Řešení následku: Opravy funkcí, nespokojenost klienta s výsledkem, v kritickém případě až odstoupení od smlouvy

Předejití problému: Jasně definovaná analýza, dostatečná komunikace s klienty

Systém neobsahuje všechny požadované funkce

Výsledek: Uživatel musí upravovat své pracovní postupy, se systémem se špatně pracuje, vzniká rozladění na straně uživatelů, nutnost navyšování financí na projekt

Příčina: Nedostatečná analýza, chybná komunikace s uživateli bez přesně specifikovaných potřeb a bez zaměření na výsledek

Řešení následku: Diskuze o změnách vyžadující navyšování finančních nákladů

Předejití problému: Dostatečná komunikace s klientem, jasně definovaná analýza

Systém je předimenzovaný

Výsledek: Uživatel platí za funkce, které nepoužije

Příčina: Nedostatečná analýza, chybná komunikace s uživateli - přesvědčení vývojářů, že ví, co klient přesně potřebuje a že problematice rozumí

Řešení následku: Přesvědčování klienta, že vytvořené funkce potřebuje

Předejití problému: Důkladná specifikace potřeb klienta, jasně definovaná analýza, dostatečná komunikace s klientem

Projekt je předražený

Výsledek: Projekt trvá déle, než se předpokládalo, aplikace obsahuje více funkcí, navýšení rozpočtu na projekt

Příčina: Nedostatečná analýza, chybná komunikace s uživateli

Řešení následku: Přesvědčování klienta o větší náročnosti systému oproti původnímu předpokladu

Předejití problému: Jasně definovaná analýza, ze které je možné udělat přesný odhad časové a finanční náročnosti, správně nastavené vazby na interní systémy

Po nasazení aplikace vývojová firma spolupracuje minimálně či s nechutí

Výsledek: Není kladen důraz na implementaci systému a jeho následný testovací a ostrý provoz

Příčina: Klient se snaží ušetřit na části implementace, dodavatel nemá čas se zdarma systému věnovat a dolaďovat jej

Řešení následku: Je třeba dokupovat více času pro implementaci, případně pro další konzultace

Předejití problému: Jasně definovaný čas na implementaci a dohoda na poimplementační technické podpoře (dle rozsahu projektu a složitosti, firemní informační systém minimálně 6 měsíců)