Co od nás můžete čekat?

Vývoj rozdělíme na tři základní části:

 • Analýza
 • Základní dokument shrnující všechny hlavní body aplikace a potřeby klienta
 • Detailní dokument s popisy a detailními JPG obrázky budoucí aplikace
 • Vývoj
 • Předávání aplikace po etapách
 • Zpětné vazby a úpravy aplikace
 • Řešení změn vzniklých uprostřed vývoje
 • Implementace
 • Nasazení systému do interního prostředí a vazba na něj
 • Zaškolení všech uživatelů
 • Revize všech procesů v praxi
 • Jak naše spolupráce bude probíhat?

 • Klient vždy ví přesně, co může očekávat
 • Jsou známy termíny začátku i konce vývoje jednotlivých etap
 • Klient ví o možných prodlouženích termínů dopředu či v průběhu
 • Klient si kontroluje vývoj systému dle analýzy a harmonogramu vývoj
 • Za co se platí a jak se stanoví cena?

 • Cena je vypočtena z detailní analýzy a změna ceny se pohybuje okolo 10%
 • Výjimečné rozdíly v ceně se vždy konzultují s klientem
 • Změny systému, rozšíření či úpravy proti analýze se dají z velké části řešit i v průběhu vývoje
 • Co vám vyřešíme?

 • Zavedení i netradičních pracovních postupů do automatizovaného procesu
 • Manažerský pohled nad daty
 • Obavy ze špatného výsledku postupným předáváním systému
 • Různé automatizované kontroly uživatelů
 • Na co se můžete spolehnout?

 • Na kvalitní výsledek
 • Na dobrou analýzu použitelnou i pro jiného výrobce
 • Na komunikaci s vývojovým týmem nejenom při předávání systému
 • Co bude, až to bude hotové?

 • Systém bude odzkoušen a implementován
 • Na systém se vztahuje záruka opravy chyb
 • Lze uzavřít smlouvu o technické podpoře pro rychlé reakce a dovývoj