Online systém pro správu dat inkasních pracovníků v terénu

Úspora času
❱ 45 minut ❰

Čas od převzetí dokumentů o obchodním případu až k jeho zpracování, včetně tisku potřebných dokumentů. Mnohem větší množství údajů a není třeba se starat o přeposílání zpět na centrálu.

Kontrolní mechanizmy
❱ 49 ❰

SW v sobě obsahuje veliké množství kontrol pro zápis z osobní návštěvy, kontroly pro finanční toky, kontroly práce inspektorů ...

Počet údajů ve spise
❱ 273 ❰

Touto online formou předává centrála mnohem více informací a obratem je může i odebrat.

Počet procedur
❱ 360 ❰

Jednotlivé funkce programu od hlídání správnosti zadání dat, přes přesně definovaný zápis z osobní návštěvy až po hlídání termínů a hotovostní výběry.

Počet progr. řádek
❱ 48 000 ❰

Množství programových řádků celé aplikace.

Online komunikace

Inspektor dostává do terénu kompletní složku o dlužníkovi a jakékoliv úpravy v této složce jsou vráceny do firemního systému.
Aplikace umožňuje:

 • Přehledná správa agendy
 • Spisy automaticky rozříděné dle momentálního stavu zpracování
 • Systém několika druhů upozornění
 • Přehledy vyinkasované hotovosti
 • Plánování osobních návštěv u klientů se zobrazením na mapě ...
 • Část Supervizor

  Supervizor dohlíží nad skupinou inspektorů a kontroluje správnost řešení obchodních případů:

 • Kontrola a ověření provedení osobní návštěvy u dlužníka
 • Může online zasáhnout do případu
 • Možnost vrácení spisu zpět Inspektorovi
 • Kontrola správnosti vyplnění zápisu z jednání s dlužníkem
 • S tabletem do terénu

  Android aplikace umožní inspektorovi vytvořit rychle zápis v terénu a to i pokud je offline.

  Inspektor má v terénu přístup k několika dalším funkcím, které mu umožní reakci na další klienty.

 • Přehledný, rychlý a zautomatizovaný zápis o návštěvě u dlužníka
 • Přehledné informace o každém zápisu přiděleném konkrétnímu inspektorovi
 • Seznam denních návčtěv s možností zobrazení na mapě
 • Přehledné statistiky
 • Technické parametry

  Aplikace supervizor a inspektor
  Microsoft ASP.NET MVC (.NET Framework 4.5)
  Microsoft SQL Server 2014
  Google Maps APIs
  Tablet
  Appache Cordova platform Android
  Interface
  Navázání na libovolný databázový systém